IP แอดเดรส

IP แอดเดรส


โฮสต์ (เวิร์กสเตชันหรือโหนด) ทุกโฮสต์บนเครือข่าย IP จะต้องมี IP แอดเดรสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับอินเตอร์เฟซเครือข่ายแต่ละอินเตอร์เฟซ แอดเดรสนี้เป็นแอดเดรสของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการระบุทั้งโฮสต์เครือข่ายและโฮสต์เฉพาะที่อยู่ในเครือข่าย คุณสามารถใช้โฮสต์สืบค้น IP แอดเดรสแบบไดนามิคในเซิร์ฟเวอร์ ทุกครั้งที่อุปกรณ์เริ่มทำงาน (เช่น โดยใช้ DHCP และ BOOTP)

ที่อยู่ IPv4 จะมีข้อมูลจำนวนสี่ไบต์ โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะมีข้อมูลหนึ่งไบต์ IP แอดเดรสมีรูปแบบต่อไปนี้

xxx.xxx.xxx.xxx

HP Color Laserjet CP2020 note IP แอดเดรส หมายเหตุ:

ในการระบุ IP แอดเดรส โปรดขอคำแนะนำจากผู้ดูแล IP แอดเดรสทุกครั้ง การตั้งค่าแอดเดรสที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นการยกเลิกการทำงานของอุปกรณ์อื่นบนเครือข่าย หรือเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร

HP Color Laserjet CP2020 IP แอดเดรส