บันทึก/เรียกคืนการตั้งค่า

บันทึก/เรียกคืนการตั้งค่า


บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ลงในไฟล์บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจใช้ไฟล์นี้เพื่อโหลดการตั้งค่านี้ให้กับเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น หรืออาจเก็บไว้เพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับมาใช้การตั้งค่านี้ในภายหลัง

HP Color Laserjet CP2020 บันทึก/เรียกคืนการตั้งค่า