ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์


หน้าข้อมูลอุปกรณ์จะเป็นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป ข้อมูลที่คุณพิมพ์ในฟิลด์ต่างๆ ในหน้านี้จะปรากฏบนหน้าการกำหนดค่า คุณสามารถพิมพ์อักขระใดๆ ลงในแต่ละช่องเหล่านี้ได้

HP Color Laserjet CP2020 note ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ หมายเหตุ:

คุณต้องคลิกที่ ใช้ การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

HP Color Laserjet CP2020 ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์