ขณะพิมพ์

ขณะพิมพ์


ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าสำหรับฟังก์ชันการพิมพ์ทั้งหมด ตัวเลือกเหล่านี้เป็นตัวเลือกเดียวกันกับที่มีอยู่บนแผงควบคุม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เมนูแผงควบคุม

HP Color Laserjet CP2020 note ขณะพิมพ์ หมายเหตุ:

คุณต้องคลิกที่ ใช้ การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

HP Color Laserjet CP2020 ขณะพิมพ์