การเปิดใช้หน่วยความจำ

การเปิดใช้หน่วยความจำ


หากคุณติดตั้งหน่วยความจำ DIMM แล้ว ให้ตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้รับรู้ถึงหน่วยความจำใหม่ที่ติดตั้ง

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet CP2020 การเปิดใช้หน่วยความจำ