Thay hộp mực

Thay hộp mực


1.
Mở cửa trước.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 1 Thay hộp mực

2.
Kéo tay kéo hộp mực ra.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 2 Thay hộp mực

3.
Nắm vào tay cầm trên hộp mực cũ sau đó kéo hộp mực thẳng lên để tháo.

HP Color Laserjet CP2020 owl remove cartridge1 Thay hộp mực

4.
Tháo hộp mực mới ra khỏi bao gói sản phẩm.

HP Color Laserjet CP2020 tw pc12 ug Thay hộp mực

5.
Tháo lớp bảo vệ bằng nhựa màu da cam ra khỏi đáy hộp mực mới.

HP Color Laserjet CP2020 tw pc13 ug Thay hộp mực

HP Color Laserjet CP2020 caution Thay hộp mực THẬN TRỌNG:

Không chạm vào trống hình ở đáy hộp mực. Dấu vân tay trên trống hình có thể gây ra vấn đề về chất lượng in.

HP Color Laserjet CP2020 tw pc18 ug Thay hộp mực

6.
Lắp hộp mực mới vào máy in.

HP Color Laserjet CP2020 owl replace cartridge1 Thay hộp mực

7.
Kéo vấu bên trái hộp mực thẳng lên để tháo hoàn toàn băng dán. Vứt bỏ băng dán.

HP Color Laserjet CP2020 owl sealingtape Thay hộp mực

8.
Đóng ngăn kéo hộp mực.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 3 Thay hộp mực

9.
Đóng cửa trước.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 5 Thay hộp mực

10.
Đặt hộp mực cũ vào hộp chứa dành cho hộp mực mới. Thực hiện theo hướng dẫn tái chế đi kèm theo hộp.

HP Color Laserjet CP2020 Thay hộp mực