Shop for Supplies (Mua Nguồn Cung Cấp)

Shop for Supplies (Mua Nguồn Cung Cấp)


Nút này, ở phía trên cùng của mỗi trang, liên kết đến một trang Web, nơi bạn có thể đặt hàng các nguồn cung cấp thay thế. Bạn phải có truy cập Internet để sử dụng tính năng này.

HP Color Laserjet CP2020 Shop for Supplies (Mua Nguồn Cung Cấp)