Dịch vụ

Dịch vụ


Trong quy trình in, giấy, mực, và hạt bụi có thể tích tụ bên trong sản phẩm. Theo thời gian, sự tích tụ này có thể ảnh hưởng đến chất lượng in như mực có đốm hay bị nhoè. HP ToolboxFX cung cấp một phương pháp dễ dàng để lau rãnh giấy.

HP Color Laserjet CP2020 Dịch vụ