Kiểm tra cài đặt DIMM

Kiểm tra cài đặt DIMM


Bật máy lên. Kiểm tra xem sản phẩm đã ở trong Sẵn sàng tình trạng sau khi đã trải qua quy trình khởi động chưa. Nếu có tin báo lỗi xuất hiện, làm các việc sau:

1.
In trang Cấu hình. Xem Trang thông tin.
2.
Kiểm tra Tính chất được Cài đặt và phần Tuỳ chọn trên trang Cấu hình và so sánh nó với trang Cấu hình bạn đã in trước khi cài đặt DIMM.
3.
Có thể DIMM không được cài đặt đúng. Lập lại quy trình cài đặt.

– hoặc –

DIMM có thể bị hư. Thử một DIMM mới.

HP Color Laserjet CP2020 Kiểm tra cài đặt DIMM