Kích hoạt bộ nhớ cho Windows

Kích hoạt bộ nhớ cho Windows


1.
Trên trình đơn Khởi động, chỉ vào Cài đặt, và bấm vào Máy in hay Máy in và Fax.
2.
Chọn sản phẩm này và chọn Đặc tính.
3.
Trên tab Cấu hình, bấm vào Thêm.
4.
Trong trường Bộ nhớ tổng cộng, gõ hay chọn tổng cộng bộ nhớ hiện đã cài đặt.
5.
Bấm vào OK.

HP Color Laserjet CP2020 Kích hoạt bộ nhớ cho Windows