Bộ nhớ sản phẩm

Bộ nhớ sản phẩm


Sản phẩm có một khe mô-đun bộ nhớ tuyến tính đối (DIMM). Sử dụng khe DIMM để nâng cấp sản phẩm bằng các mục sau:


Thêm bộ nhớ sản phẩm (các DIMM hiện có ở 64, 128, và 256 MB)

Các tùy chọn sản phẩm và ngôn ngữ máy in dựa trên DIMM

Bộ ký tự ngôn ngữ hỗ trợ (ví dụ, ký tự Trung hoa hay ký tự chữ cái Ki-rin).
HP Color Laserjet CP2020 note Bộ nhớ sản phẩm GHI CHÚ:

Để đặt hàng DIMM, xem Hàng cung cấp và phụ tùng.

Bạn có thể tăng bộ nhớ của sản phẩm nếu bạn thường in các đồ họa phức tạp hoặc các tài liệu mô phỏng postcript cấp 3 HP , hoặc nếu bạn sử dụng nhiều kiểu chữ được tải xuống. Bộ nhớ bổ sung cũng sẽ cho phép nhiều bản sao được đối chiếu để in ở tốc độ tối đa.

Trước khi đặt hàng bộ nhớ khác, hãy kiểm tra xem có bao nhiêu bộ nhớ hiện được cài đặt bằng cách in ra trang Cấu hình. Xem Trang thông tin.

HP Color Laserjet CP2020 caution Bộ nhớ sản phẩm THẬN TRỌNG:

Tĩ;nh điện có thể làm hỏng các bộ phận điện tử. Khi cài đặt DIMM, nên mang đai cổ tay chống tĩ;nh điện, hay thường xuyên chạm vào bề mặt gói chống tĩ;nh điện DIMM rồi chạm vào kim loại trần.

HP Color Laserjet CP2020 Bộ nhớ sản phẩm