Thông số kỹ thuật về điện

Thông số kỹ thuật về điện


HP Color Laserjet CP2020 warning Thông số kỹ thuật về điện CẢNH BÁO!

Các yêu cầu về điện đã được thiết kế phù hợp với quốc gia/khu vực bán sản phẩm. Không được chuyển đổi điện thế vận hành. Thao tác này sẽ làm hỏng sản phẩm và làm mất hiệu lực chế độ bảo hành.


Các đặc điểm kỹ thuật về điện
Mục
Kiểu 110-vôn
Kiểu 220-vôn
Các yêu cầu về điện
100 đến 127 V (+/-10%)
50 đến 60 Hz (+/-2 Hz)
220 đến 240 V (+/-10%)
50 đến 60 Hz (+/-2 Hz)
Điện dung mạch tối thiểu khuyến nghị
6.0 A
3.0 A


Tiêu thụ điện (trung bình, tính bằng watt)1,4
Mẫu sản phẩm
In (21 PPM)2,3
Sẵn sàng2
Ngủ2
Tắt2
HP Color LaserJet CP2020 Series Máy in
260
13
3.8
0.0

1 Các giá trị được dựa trên dữ liệu ban đầu, xem www.hp.com/support/ljcp2020series để có thông tin hiện thời.

2 Lượng điện tiêu thụ phản ánh giá trị cao nhất đo được khi in màu và trắng đen khi sử dụng tất cả điện thế chuẩn.

3 HP Color LaserJet CP2020 Series tốc độ in là21 trang/phút (ppm) trên giấy viết thư và 20 ppm trên giấy A4 khi in trắng đen hay màu.

4 Nhiệt lượng phát ra tối đa cho tất cả các mẫu máy ở chế độ Sẵn sàng = 41 BTU/Giờ.

HP Color Laserjet CP2020 Thông số kỹ thuật về điện