Đặc điểm môi trường

Đặc điểm môi trườngThông số kỹ thuật về môi trường sử dụng
Môi trường
Khuyên dùng
Được phép
Nhiệt độ
15° đến 27°C
10° đến 30°C
Độ ẩm
20% đến 60% độ ẩm tương đối (RH)
10% đến 80% RH
Độ cao
Không áp dụng
0 đến 3048 m
HP Color Laserjet CP2020 note Đặc điểm môi trường GHI CHÚ:

Các giá trị này được dựa theo các dữ liệu sơ bộ. Xem www.hp.com/support/ljcp2020series để biết thông tin mới nhất.

HP Color Laserjet CP2020 Đặc điểm môi trường