Đóng gói lại sản phẩm

Đóng gói lại sản phẩm


Nếu bạn cần di dời hay vận chuyển sản phẩm đến một địa điểm khác, tiến hành quy trình sau để đóng gói nó lại.

HP Color Laserjet CP2020 caution Đóng gói lại sản phẩm THẬN TRỌNG:

Hư hỏng khi vận chuyển do đóng gói không đúng là trách nhiệm của khách hàng. Sản phẩm phải được giữ thẳng đứng trong khi vận chuyển.

Đóng gói lại sản phẩm
HP Color Laserjet CP2020 caution Đóng gói lại sản phẩm THẬN TRỌNG:

Điềucực kỳ quan trọng là phải tháo gỡ các hộp mực trước khi vận chuyển sản phẩm. Các hộp mực để lại trong sản phẩm trong khi vận chuyển sẽ rò rỉ và phủ mực lên toàn bộ sản phẩm.

Để phòng ngừa hư hỏng cho các hộp mực, tránh chạm vào trục xoay, và đựng chúng trong vật liệu đóng gói ban đầu để chúng không bị phơi sáng.

1.
Tháo gỡ tất cả bốn hộp mực và vận chuyển riêng.
2.
Sử dụng thùng chứa và vật liệu đóng gói ban đầu, nếu được. Nếu bạn đã vứt bỏ vật liệu đóng gói, liên hệ dịch vụ gửi hàng ở địa phương để biết thông tin về việc đóng gói lại sản phẩm. HP đề nghị bảo đảm việc vận chuyển thiết bị.

HP Color Laserjet CP2020 Đóng gói lại sản phẩm