Tùy chọn màu thủ công

Tùy chọn màu thủ công


Sử dụng các tùy chọn màu thủ công để điều chỉnh các tùy chọn Neutral Grays (Độ Xám Trung tính) Halftone (Bán sắc) và Edge Control (Kiểm soát Cạnh) cho văn bản, hình đồ họa và hình chụp.


Tùy chọn màu thủ công
Mô tả cài đặt
Đặt tùy chọn
Bán sắc
Tùy chọn Halftone (Bán sắc) tác động đến độ phân giải và độ sắc nét của màu được in ra .

Tùy chọn Smooth (Nhẵn) tạo ra hiệu quả tốt hơn cho những vùng lớn, màu liền khối và nâng cao ảnh bằng cách làm nhẵn các phần tô dốc màu. Chọn tùy chọn này khi vùng tô đều và nhẵn là ưu tiên số một.

Tùy chọn Detail (Chi tiết) hữu ích cho văn bản và đồ họa yêu cầu độ sắc nét rõ ràng giữa các dòng hoặc những hình có một mẫu hình hoặc nhiều chi tiết. Chọn tùy chọn này khi các cạnh sắc và chi tiết là ưu tiên cao nhất.
Độ Xám Trung Tính
Cài đặt Neutral Grays (Độ Xám Trung tính) xác định phương pháp để tạo màu xám được sử dụng trong văn bản, hình đồ họa và hình chụp.

Chỉ có Màu đen tạo màu trung tính (xám và đen) bằng cách chỉ sử dụng mực đen. Điều này bảo đảm các màu trung tính không cần bố trí màu. Cài đặt này tốt nhất cho các tài liệu và hình chụp độ xám.

Tùy chọn 4-Color (4 Màu) tạo ra các màu trung tính (xám và đen) bằng cách kết hợp bốn màu của bột mực. Phương pháp này tạo ra các phần tô dốc và chuyển tiếp màu mịn hơn so với các màu khác, và nó tạo ra màu đen đậm nhất.
Kiểm Soát Cạnh
Cài đặt Edge Control (Kiểm soát Cạnh) xác định cách render các cạnh. Kiểm soát cạnh có hai thành phần: bẫy và bán sắc thích ứng. Bán sắc thích ứng tăng độ sắc của cạnh. Bẫy giảm hiệu ứng của sự đăng ký sai mặt phẳng màu bằng cách chồng một chút lên các cạnh của các đối tượng gần kề.

Cài đặt Maximum (Tối đa) là cài đặt bẫy mạnh nhất. Bán sắc thích ứng bật.

Normal (Thường) sẽ cài đặt bẫy ở mức trung bình. Bán sắc thích ứng bật.

Light (Đèn) sẽ cài đặt bẫy ở mức độ tối thiểu, Bán sắc thích ứng bật..

Off (Tắt) sẽ tắt cả bẫy và bán sắc thích ứng.

HP Color Laserjet CP2020 Tùy chọn màu thủ công