Gỡ giấy kẹt trong khay 3

Gỡ giấy kẹt trong khay 3


1.
Kéo khay 3 ra và đặt nó lên một mặt phẳng.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 01 Gỡ giấy kẹt trong khay 3

2.
Gỡ trang giấy kẹt bằng cách kéo thẳng nó ra.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 02 Gỡ giấy kẹt trong khay 3

3.
Thay khay 3.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray3 04 Gỡ giấy kẹt trong khay 3

4.
Nhấn OK để tiếp tục in.

HP Color Laserjet CP2020 Gỡ giấy kẹt trong khay 3