Gỡ giấy kẹt trong khay 2

Gỡ giấy kẹt trong khay 2


1.
Kéo khay 2 ra và đặt nó lên một mặt phẳng.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray2 Gỡ giấy kẹt trong khay 2

2.
Hạ khay tiếp cận giấy kẹt.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam access tray2 Gỡ giấy kẹt trong khay 2

3.
Gỡ tờ giấy kẹt bằng cách kéo nó thẳng lên.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam access tray Gỡ giấy kẹt trong khay 2

4.
Thay khay 2.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam tray2 02 Gỡ giấy kẹt trong khay 2

5.
Nhấn OK để tiếp tục in.

HP Color Laserjet CP2020 Gỡ giấy kẹt trong khay 2