Tối ưu hoá và cải thiện chất lượng in

Tối ưu hoá và cải thiện chất lượng in


Luôn bảo đảm rằng Loại được cài đặt trong trình điều khiển máy in phù hợp với loại giấy bạn đang sử dụng.

Sử dụng cài đặt in chất lượng cao trong trình điều khiển máy in để phòng ngừa các sự cố về chất lượng in.

Sử dụng vùng Cài đặt Thiết bị trong cài đặt HP ToolboxFX để điều chỉnh cài đặt ảnh hưởng đến chất lượng in. Xem Mở HP ToolboxFX.

Đồng thời sử dụngHP ToolboxFX để giúp xử lý sự cố về chất lượng in. Xem Sử dụng HP ToolboxFX để xử lý sự cố về các vấn đề chất lượng in.

HP Color Laserjet CP2020 Tối ưu hoá và cải thiện chất lượng in