Khắc phục các vấn đề với tài liệu màu

Khắc phục các vấn đề với tài liệu màu


Mục này mô tả các vấn đề có thể xuất hiện khi in màu.


Sự cố
Nguyên nhân
Cách giải quyết
Chỉ in ra màu đen khi tài liệu đáng lẽ phải in màu.
HP Color Laserjet CP2020 4c blwhite Khắc phục các vấn đề với tài liệu màu
độ màu chưa được chọn trong chương trình của bạn hay trình điều khiển máy in hay cài đặt màu giới hạn đang được mở..
Chọn chế độ màu thay cho chế độ xám hay tắt cài đặt màu giới hạn.
Có thể chưa chọn đúng trình điều khiển máy trong chương trình.
Chọn trình điều khiển máy in thích hợp.
Thiết bị có thể chưa được cấu hình đúng.
In một trang Cấu hình (xem Trang thông tin). Nếu không có màu trên trang Cấu hình, hãy liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ hoặc trang quảng cáo có ở hộp đựng.
Nguồn cung cấp màu đã hết và cài đặt trình đơn Nguồn Cung cấp Màu đã hết được cài ởTiếp tục bằng Màu đen .
Thay nguồn cung cấp màu.
Một hoặc nhiều màu không in, hoặc in không chính xác.
HP Color Laserjet CP2020 4c clmissing Khắc phục các vấn đề với tài liệu màu
Băng dán có thể vẫn còn trên các hộp mực.
Kiểm tra xem băng dán đã được lấy hết ra khỏi các hộp mực chưa.
Giấy không đáp ứng đặc điểm kỹ thuật của HP.
Sử dụng giấy khác, chẳng hạn như giấy chất lượng cao được dành riêng cho các máy in laser.
Thiết bị có thể đang hoạt động ở môi trường quá ẩm.
Kiểm tra xem môi trường quanh thiết bị có nằm trong độ ẩm cho phép không.
Một hay các hộp mực in có thể bị khuyết điểm.
Thay tất cả những hộp mực sắp hết mực. Xem Thay hộp mực.
Sản phẩm này được đặt để ghi đè thông báo Thay Hộp mực <Color> và tiếp tục in.
Thay tất cả những hộp mực sắp hết mực. Xem Thay hộp mực.
Một hay các hộp mực in có thể không được gắn đúng vào máy in.
Gỡ và gắn lại các hộp mực.
Một màu in không đều sau khi lắp hộp mực mới.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl random Khắc phục các vấn đề với tài liệu màu
Một hộp mực in khác có thể bị khuyết điểm.
Tháo hộp mực cho màu in không đều ra và lắp lại nó.
Sản phẩm này được đặt để ghi đè thông báo Thay Hộp mực <Color> và tiếp tục in.
Thay tất cả những hộp mực sắp hết mực. Xem Thay hộp mực.
Các màu trên trang in ra không khớp với màu trên màn hình.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl print pc Khắc phục các vấn đề với tài liệu màu
Các màu trên màn hình máy tính có thể khác với màu in ra từ thiết bị.
Xem Khớp màu
Nếu các màu rất nhạt hoặc rất đậm trên màn hình không in có nghĩ;a là chương trình phần mềm của bạn có thể hiểu các màu rất nhạt là màu trắng hoặc các màu rất đậm là màu đen.
Nếu có thể, tránh sử dụng những màu quá nhạt hoặc quá đậm.
Giấy không đáp ứng đặc điểm kỹ thuật của HP.
Sử dụng giấy khác, chẳng hạn như giấy chất lượng cao được dành riêng cho các máy in laser.
Kết thúc trên trang màu in ra không đều.
HP Color Laserjet CP2020 4cl finish Khắc phục các vấn đề với tài liệu màu
Phương tiện quá ráp.
Sử dụng giấy láng hay giấy in, chẳng hạn giấy chất lượng cao được chế tạo cho máy in laser màu. Thông thường, giấy láng hơn cho kết quả tốt hơn.

HP Color Laserjet CP2020 Khắc phục các vấn đề với tài liệu màu