Đặt các tùy chọn hoàn thành tài liệu

Đặt các tùy chọn hoàn thành tài liệu


Để thực hiện những nhiệm vụ sau, hãy mở trình điều khiển máy in và bấm vào tab Finishing (Hoàn thành).

Làm thế nào để
Thực hiện các bước
In trên cả hai mặt (In hai mặt)
Bấm Print On Both Sides (In trên Cả Hai mặt). Nếu bạn đóng tài liệu dọc theo gờ trên, bấm Flip pages up (Lật trang lên).
In sách nhỏ
a) Bấm Print on both sides (In trên cả hai mặt). b) Trong danh sách Booklet layout (Bố cục sách nhỏ) thả xuống, bấm Left binding (Đóng trái) hoặc Right binding (Đóng phải). Tùy chọn Pages per sheet (Trang trên một tờ) sẽ tự động chuyển sang 2 pages per sheet (2 trang trên một tờ).
In nhiều trang một tờ
a) Chọn số lượng trang trên một tờ từ danh sách Pages per sheet (Trang trên một tờ) thả xuống. b) Chọn đúng tùy chọn cho Print page borders (In đường viền trang), Page order (Thứ tự trang) và Orientation (Định hướng).
Chọn hướng của trang
a) Trong khu vực Orientation (Định hướng), bấm Portrait (Dọc) hoặc Landscape (Ngang). b) Để in hình ảnh trang theo chiều lật ngược từ trên xuống, bấm Rotate by 180 degrees (Xoay 180 độ).

HP Color Laserjet CP2020 Đặt các tùy chọn hoàn thành tài liệu