Журнал подій

Журнал подій


Журнал подій – це таблиця, яка містить коди, які відповідають повідомленням про помилки, які відображались на дисплеї панелі керування пристрою, короткий опис кожної помилки та кількість сторінок, видрукуваних після кожної помилки. Додаткові відомості про повідомлення про помилки див. у розділі Повідомлення панелі керування та сигнали стану.

HP Color Laserjet CP2020 Журнал подій