Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır

Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır


Baskı kartuşu ömrünün sonuna yaklaştığında Sarf Malzemesi Siparişi iletisi görünür. Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında bir Srf mlz değiş. iletisi görünür. HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için Srf mlz değiş. iletisi göründüğünde ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Tahmini ömrünün sonuna ulaşan bir kartuşun kullanılması, baskı kalitesi sorunlarına yol açabilir ve yazdırma ortamlarının ve diğer kartuşların tonerinin israfına neden olur. Srf mlz değiş. iletisi göründüğünde baskı kartuşunu değiştirmek bu israfı önleyebilir.

HP ToolboxFX uygulamasındaki Otomatik devam et özelliği, ürünün önerilen değiştirme noktasına ulaşmış bir baskı kartuşunu kullanarak yazdırmaya devam etmesine olanak verir.

HP Color Laserjet CP2020 warning Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır UYARI!

Otomatik devam et özelliğini kullanmak, yetersiz baskı kalitesine neden olabilir.

HP Color Laserjet CP2020 warning Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır UYARI!

Bir HP sarf malzemesi ürünü kartuşun azaldığını yoksay modunda kullanıldığında baskıda veya sarf malzemelerinde oluşan bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Sınırlı Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez. Garanti ile ilgili bilgiler için bkz. Baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi.

Otomatik devam et özelliğini istediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve yeni bir baskı kartuşu taktığınızda yeniden etkinleştirmeniz gerekmez. Otomatik devam et özelliği etkinse, baskı kartuşu önerilen değiştirme düzeyine eriştiğinde ürün yazdırma işlemine otomatik olarak devam eder. Baskı kartuşu yoksayma modunda kullanılıyorsa, Sarf Malz Değiştr – Yoksayma Etkin iletisi görünür. Baskı kartuşunu yeni bir sarf malzemesiyle değiştirdiğinizde, başka bir baskı kartuşu önerilen değiştirme düzeyine gelinceye kadar ürün yoksayma modunu devre dışı bırakır.

Kartuşun azaldığını yoksay özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma
1.
HP ToolboxFX programını açın.
2.
Aygıt Ayarları klasörünü ve ardından Sistem Kurulumu sayfasını tıklatın.
3.
Özelliği etkinleştirmek için Otomatik devam et‘in yanındaki ‘ı seçin. Devre dışı bırakmak için Kapalı‘yı seçin.
Kartuşun azaldığını yoksay özelliğini kontrol panelinden etkinleştirme veya devre dışı bırakma
1.
Kontrol panelinde OK düğmesine basın.
2.
Sol ok (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır) veya Sağ ok (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır) düğmesini kullanarak Sistem ayarı öğesini seçin ve ardından OK düğmesine basın.
3.
Sol ok (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır) veya Sağ ok (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır) düğmesini kullanarak Baskı kalitesi öğesini seçin ve ardından OK düğmesine basın.
4.
Sol ok (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır) veya Sağ ok (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır) düğmesini kullanarak Srf mlz değiş. öğesini seçin ve ardından OK düğmesine basın.
5.
Etkinleştirmek için Biterse dvm et öğesini seçin. Devre dışı bırakmak için Bitince Durdur öğesini seçin.
HP Color Laserjet CP2020 Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna ulaştığında yazdır