Bellek yükleme ve yazı tipi DIMM’leri

Bellek yükleme ve yazı tipi DIMM’leri


1.
Ürünü kapatın, sonra da tüm güç ve arabirim kablolarını sökün.
2.
Ürünün sağ tarafında bulunan DIMM erişim kapağını açın.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Bellek yükleme ve yazı tipi DIMMleri

3.
DIMM erişim kapağını çıkartın.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Bellek yükleme ve yazı tipi DIMMleri

4.
Halihazırda takılı olan bir DIMM’yi değiştirmek için, DIMM yuvasının her bir tarafındaki mandalları açın, DIMM’yi dik olarak yukarı kaldırın ve dışarı çekin.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Bellek yükleme ve yazı tipi DIMMleri

5.
Yeni DIMM’yi antistatik paketinden çıkartın ve ardından DIMM’nin alt kenarındaki hizalama çentiğini bulun.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Bellek yükleme ve yazı tipi DIMMleri

6.
DIMM’yi kenarlarından tutarak, DIMM’nin üzerindeki mandalları açılı olarak DIMM yuvasıyla aynı hizaya getirin.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Bellek yükleme ve yazı tipi DIMMleri

7.
Her iki mandal da DIMM’ye kenetlenene kadar DIMM’yi aşağı bastırın. Takma işlemi doğru bir şekilde tamamlandığında metal kontaklar görünmez.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Bellek yükleme ve yazı tipi DIMMleri

HP Color Laserjet CP2020 note Bellek yükleme ve yazı tipi DIMMleri NOT:

DIMM’yi takmakta zorlanızsanız, DIMM’nin altındaki çentiğin yuvadaki çubukla aynı hizada olduğundan emin olun. DIMM hala yuvaya girmiyorsa, doğru DIMM türünü kullandığınızdan emin olun.

8.
DIMM erişim kapağını yerine yerleştirin.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Bellek yükleme ve yazı tipi DIMMleri

9.
DIMM erişim kapağını kapatın.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Bellek yükleme ve yazı tipi DIMMleri

10.
Güç kablosunu ve USB veya ağ kablosunu yeniden takın, sonra da ürünü açın.
11.
Bir bellek DIMM’si taktıktan sonra bkz. Belleği etkinleştirme
HP Color Laserjet CP2020 Bellek yükleme ve yazı tipi DIMM’leri