Windows için desteklenen sürücüler

Windows için desteklenen sürücülerPCL 6

HP postscript düzey 3 öykünmesi

Yazıcı sürücüleri, sık yapılan yazdırma işleriyle ilgili yönergelerin bulunduğu çevrimiçi Yardım’ı içerir ve yazıcı sürücüsündeki düğmeleri, onay kutularını ve açılır listeleri açıklar.

HP Color Laserjet CP2020 note Windows için desteklenen sürücüler NOT:

Bu ürünü destekleyen Postscript sürücüsü, Windows için HP Evrensel Baskı Sürücüsünün (UPD) Postscript sürümüdür. Önceki Postscript sürücüleri sürümleriyle aynı şekilde yüklenip çalışır ve özel bir yapılandırma gerektirmez. UPD hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/upd.

HP Color Laserjet CP2020 Windows için desteklenen sürücüler