Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme

Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirmeTüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme
1.
File (Dosya) menüsünde Print‘i (Yazdır) tıklatın.
2.
Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.
1.
File (Dosya) menüsünde Print‘i (Yazdır) tıklatın.
2.
Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.
3.
Presets (Ön Ayarlar) menüsünde Save as‘i (Farklı Kaydet) tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.
Bu ayarlar Presets (Ön Ayarlar) menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.
Mac OS X V10.2.8
1.
Finder içinde, Go (Git) menüsünde Applications (Uygulamalar) seçeneğini tıklatın.
2.
Utilities (Yardımcı Programlar) ve sonra Print Center (Yazdırma Merkezi) seçeneğini açın.
3.
Yazdırma sırasını tıklatın.
4.
Printers (Yazıcılar) menüsünden Configure (Yapılandır) seçeneğini tıklatın.
5.
Installable Options (Yüklenebilir Seçenekler) menüsünü tıklatın.
HP Color Laserjet CP2020 note Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme NOT:

Klasik modda yapılandırma ayarları kullanılamayabilir.

Mac OS X V10.3 veya Mac OS X V10.4
1.
Apple menüsünden, System Preferences (Sistem Tercihleri) ve sonra Print & Fax (Yazdırma ve Faks) seçeneklerini tıklatın.
2.
Printer Setup (Yazıcı Kurulumu) seçeneğini tıklatın.
3.
Installable Options (Yüklenebilir Seçenekler) menüsünü tıklatın.
Mac OS X V10.5
1.
Apple menüsünden, System Preferences (Sistem Tercihleri) ve sonra Print & Fax (Yazdırma ve Faks) seçeneklerini tıklatın.
2.
Options & Supplies (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri) seçeneğini tıklatın.
3.
Driver (Sürücü) menüsünü tıklatın.
4.
Listeden sürücüyü seçin ve yüklenen seçenekleri yapılandırın.
HP Color Laserjet CP2020 Macintosh için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme