Mac OS X sorunlarını giderme

Mac OS X sorunlarını giderme


HP Color Laserjet CP2020 note Mac OS X sorunlarını giderme NOT:

Ürünü bir USB bağlantısı kullanarak yüklüyorsanız, yazılımı yüklemeden önce USB kablosunu ve aygıtı bilgisayara bağlamayın. USB kablosunu bağlamak, Mac OS X’in ürünü otomatik olarak yüklemesine neden olur; ancak yükleme başarısız olacaktır. Bu durumda, ürünü kaldırmanız, USB kablosunu sökmeniz, ürün CD-ROM’undan yazılımı yeniden yüklemeniz ve yazılım tarafından istendiğinde USB kablosunu yeniden takmanız gerekir.

Yazıcı sürücüsü, Print Center (Yazdırma Merkezi) veya Printer Setup Utility’de (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı) listelenmiyor.
Neden
Çözüm
Ürün yazılımı yüklenmemiş veya hatalı yüklenmiş olabilir.
Ürün PPD’sinin aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun. LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<DİL>.LPROJ; burada <dil>, kullandığınız dilin iki harften oluşan dil kodudur. Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
PPD dosyası bozuk.
PPD dosyasını aşağıdaki sabit disk klasöründen silin: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<DİL>.LPROJ; burada <dil>, kullandığınız dilin iki harften oluşan dil kodudur. Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.

Ürün adı, IP adresi veya Bonjour yazıcı adı Baskı ve Faks Merkezi veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı’ndaki yazıcı listesinde görüntülenmez.
Neden
Çözüm
Ürün hazır olmayabilir.
Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık olduğundan ve Hazır ışığının yandığından emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, bilgisayara doğrudan bağlanmayı veya farklı bir port kullanmayı deneyin.
Yanlış bağlantı türü seçilmiş olabilir.
Bağlantı türüne bağlı olarak USB, IP Yazdırma veya Bonjour’un seçili olduğundan emin olun.
Yanlış ürün adı, IP adresi veya Bonjour ana bilgisayar adı kullanılıyor.
Bir Yapılandırma sayfası yazdırın (Bkz. Bilgi sayfaları). Yapılandırma sayfasındaki ürün adının, IP adresinin veya Bonjour ana bilgisayar adının, Baskı Merkezi’ndeki veya Yazıcı Kurulumu Programı’ndaki ürün adıyla, IP adresiyle veya Bonjour ana bilgisayar adıyla eşleştiğinden emin olun.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.
Arabirim kablosunu, yüksek kalitede bir kabloyla değiştirin.

Yazıcı sürücüsü, Baskı Merkezi veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı’nda seçmiş olduğunuz ürünü otomatik olarak kurmuyor.
Neden
Çözüm
Ürün hazır olmayabilir.
Kabloların doğru biçimde bağlandığından, ürünün açık olduğundan ve Hazır ışığının yandığından emin olun. Bir USB veya Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, bilgisayara doğrudan bağlanmayı veya farklı bir port kullanmayı deneyin.
Ürün yazılımı yüklenmemiş veya hatalı yüklenmiş olabilir.
Ürün PPD’sinin aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun. LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<DİL>.LPROJ; burada <dil>, kullandığınız dilin iki harften oluşan dil kodudur. Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
PPD dosyası bozuk.
PPD dosyasını aşağıdaki sabit disk klasöründen silin: LIBRARY/PRINTERS/PPDS/CONTENTS/RESOURCES/<DİL>.LPROJ; burada <dil>, kullandığınız dilin iki harften oluşan dil kodudur. Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna bakın.
Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.
Arabirim kablosunu, yüksek kalitede bir kabloyla değiştirin.

Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi.
Neden
Çözüm
Yazdırma sırası durdurulmuş olabilir.
Yazdırma kuyruğunu yeniden başlatın. Baskı izleyici‘yi açın ve İşleri Başlat‘ı seçin.
Ürün adı, IP adresi veya Bonjour yazıcı adı yanlış.
Bir Yapılandırma sayfası yazdırın (Bkz. Bilgi sayfaları). Yapılandırma sayfasındaki ürün adının, IP adresinin veya Bonjour yazıcı adının, Baskı Merkezi’ndeki veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı’ndaki ürün adıyla, IP adresiyle veya Bonjour yazıcı adıyla eşleştiğinden emin olun.

EPS dosyası yanlış yazı tipleriyle yazdırılıyor.
Neden
Çözüm
Bu sorun bazı programlarda oluşur.

Yazdırmadan önce, EPS dosyasında bulunan yazı tiplerini ürüne yüklemeyi deneyin.

Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.

Üçüncü taraf USB kartından yazdırılamıyor.
Neden
Çözüm
Bu hata USB yazıcı yazılımı yüklü olmadığında oluşur.
Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card Support yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple web sitesinden edinebilirsiniz.

Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra ürün Baskı Merkezi’nde veya Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı’nda görüntülenmiyor.
Neden
Çözüm
Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanır.
Yazılım sorunlarının giderilmesi

Macintosh makinenizin USB’yi desteklediğini ve uygun bir Apple USB yazılımı bulunduğunu doğrulayın.

Macintosh işletim sisteminizin Mac OS X V10.28 veya üstü olduğundan emin olun.
Donanım sorunlarının giderilmesi

Ürünün açık olup olmadığını denetleyin.

USB kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Zincirden güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.

Aygıt zincirinin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub olup olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB bağlantı noktasına takın.
HP Color Laserjet CP2020 note Mac OS X sorunlarını giderme NOT:

iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub’dır.

HP Color Laserjet CP2020 Mac OS X sorunlarını giderme