Akustik yayılma

Akustik yayılmaHP Color LaserJet CP2020 Serisi1,2
Ses güç düzeyi
ISO 9296’ya göre
Yazdırma (21 ppm)3
LWAd = 6,4 Bels (A) [64dB (A)]
Hazır
LWAd = İşitilmez
Ses basınç düzeyi: gözlemci konumunda
ISO 9296’ya göre
Yazdırırken (dakikada 20 sayfa)3
LpAm = 67 dB (A)
Hazır
LpAm = İşitilmez

1 Değerler ön verilere dayanmaktadır, geçerli bilgiler için bkz. www.hp.com/support/ljcp2020series.

2 Test edilen yapılandırma: HP Color LaserJet CP2020 Serisi tek renkli simpleks yazdırma.

3 HP Color LaserJet CP2020 Serisi hızı renkli yazdırma için 21/20 ppm ve tek renkli yazdırma için 21/20 ppm’dir (Letter/A4 boyutları için).

HP Color Laserjet CP2020 Akustik yayılma