Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi


LÜTFEN BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”) (a) sizinle (kişi olarak veya temsil ettiğiniz kuruluş olarak) (b) Hewlett-Packard Company (“HP”) şirketi arasında, yazılım ürününü (“Yazılım”) nasıl kullanacağınızı düzenleyen bir sözleşmedir. Yazılım ile ilgili olarak HP veya tedarikçileriyle sizin aranızda çevrimiçi belge biçimindeki bir lisans sözleşmesi dahil olmak üzere ayrı bir sözleşme olması durumunda bu EULA geçerli değildir. “Yazılım” terimi (i) ilişkili ortamları, (ii) kullanıcı kılavuzu ve diğer basılı belgeleri ve (iii) “çevrimiçi” veya elektronik belgeleri (topluca “Kullanıcı Belgelerini”) kapsayabilir.

YAZILIMLA İLGİLİ HAKLAR YALNIZCA İŞBU EULA SÖZLEŞMESİNİN TÜM KOŞULLARINI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMENİZ KAYDIYLA VERİLMEKTEDİR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KURMAK, KOPYALAMAK, İNDİRMEK YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK İŞBU EULA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. İŞBU EULA HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMEYİN, İNDİRMEYİN, KOPYALAMAYIN VE KULLANMAYIN. YAZILIMI SATIN ALDIYSANIZ AMA EULA HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ GERİ ALMAK İÇİN LÜTFEN SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON DÖRT GÜN İÇİNDE YAZILIMI SATIN ALDIĞINIZ YERE İADE EDİN; YAZILIM BAŞKA BİR HP ÜRÜNÜYLE BİRLİKTE YÜKLENDİYSE VEYA KULLANIMA SUNULDUYSA, KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ TAMAMEN İADE EDEBİLİRSİNİZ.

1. ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI. Yazılım, HP’ye ait yazılımlara (“HP Yazılımı”) ek olarak, üçüncü taraflardan lisans alınarak kullanılmış yazılımları da (“Üçüncü Taraf Yazılımı” ve “Üçüncü Taraf Lisansı”) içerebilir. Lisansı tarafınıza verilen Üçüncü Taraf Yazılımları, ilgili Üçüncü Taraf Lisansı hüküm ve koşullarına tabidir. Genel olarak Üçüncü Taraf Lisansları lisans.txt dosyasında bulunur ve herhangi bir Üçüncü Taraf Lisansı’nı bulamamanız durumunda HP desteğine başvurmanız gerekir. Üçüncü Taraf Lisansları’nda kaynak kodlarının kullanılmasını sağlayan lisanslar (örneğin, GNU Genel Kullanım Lisansı) varsa ve ilgili kaynak kodu Yazılım’a dahil edilmemişse, kaynak kodunun nasıl alınacağını öğrenmek için HP web sitesinin (hp.com) ürün destek sayfalarına bakın.

2. LİSANS HAKLARI. İşbu EULA koşullarının ve hükümlerinin tümüne uymanız kaydıyla aşağıdaki haklar tarafınıza verilmektedir:

a. Kullanım. HP, tarafınıza HP Yazılımı’nın bir kopyasını Kullanmanız için bir lisans vermektedir. “Kullanım”, HP Yazılımı’nın yüklenmesi, kopyalanması, depolanması, yürütülmesi, çalıştırılması, görüntülenmesi veya başka herhangi bir biçimde kullanılması anlamını taşır. HP Yazılımı’nda değişiklik yapamaz veya HP Yazılımı’nın lisans veya kontrol özelliklerini devre dışı bırakamazsınız. Yazılım HP tarafından bir görüntüleme veya baskı ürünüyle birlikte kullanılması için verilmişse (örneğin, Yazılım bir yazıcı sürücüsü, donanıma kaydedilmiş yazılım veya eklentiyse), HP Yazılımı yalnızca söz konusu ürünle (“HP Ürünü”) birlikte kullanılabilir. Kullanıma ilişkin diğer sınırlamalar Kullanıcı Belgeleri’nde belirtilmiş olabilir. Kullanım için HP Yazılımı’nın bileşenlerini ayıramazsınız. HP Yazılımı’nı dağıtım hakkınız yoktur.

b. Kopyalama. Kopyalama hakkınız, her kopyada orijinal HP Yazılımı’nın marka bildirimlerinin korunması ve yalnızca yedekleme için kullanılması kaydıyla, HP Yazılımı’nı arşivleme veya yedekleme amacıyla kopyalamanız anlamını taşır.

3. YÜKSELTMELER. HP tarafından sağlanan HP Yazılımı’nı yükseltme, güncelleştirme veya ek (topluca “Yükseltme”) olarak Kullanmak için HP tarafından Yükseltme’ye uygun görülen orijinal HP Yazılımı’nın lisansına sahip olmanız gerekir. Yükseltmenin orijinal HP Yazılımı’nı geçersiz kılması durumunda, artık söz konusu HP Yazılımı’nı kullanamazsınız. HP Yükseltme ile başka koşullar öne sürmediği sürece tüm Yükseltmeler için bu EULA geçerlidir. EULA ile bu tür koşullar arasında çelişki olması durumunda söz konusu diğer koşullar öncelikli olur.

4. DEVİR.

a. Üçüncü Taraflara Devir. HP Yazılımı’nın ilk kullanıcısı, yalnızca bir kez olmak üzere HP Yazılımı’nı başka bir son kullanıcıya devredebilir. Yapılan devrin tüm bileşen parçalarını, ortamları (medyayı), Kullanıcı Belgeleri’ni, bu EULA’yı ve varsa (uygulanabilirse) Orijinallik Sertifikası’nı kapsaması gerekir. Yapılacak devir başkası üzerinden değil (dolaylı değil), doğrudan yapılabilir. Devirden önce, Yazılımı devralacak son kullanıcının bu EULA koşullarını kabul etmesi gerekir. HP Yazılımı’nın devredilmesiyle otomatik olarak sizin lisansınız da sona erer.

b. Sınırlamalar. HP Yazılımı’nı kiralayamaz, veya ödünç veremezsiniz veya HP Yazılımını ticari paylaşım veya işyeri kullanımı için Kullanamazsınız. İşbu EULA’da açıklıkla belirtilen durumlar dışında HP Yazılımı lisansını başkalarına alt lisans ile veremez, tahsis edemez ya da başka bir şekilde devredemezsiniz.

5. MÜLKİYET HAKLARI. Yazılım ve Kullanıcı Belgeleri üzerindeki fikri mülkiyet hakları HP’ye veya tedarikçilerine aittir ve ilgili telif hakkı, ticari sır, patent ve ticari marka yasaları da dahil olmak üzere yasalar ile korunmaktadır. Yazılım’dan hiçbir ürün numarasını, telif hakkı bildirimini veya mülkiyet hakkı sınırlamasını kaldıramazsınız.

6. TERS MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ SINIRLAMALAR. İlgili yasa hükümlerince izin verilen durumlar dışında HP Yazılımı üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, Yazılımı kaynak koda dönüştüremez, bileşenlerine ayıramazsınız.

7. VERİ KULLANIMINA ONAY VERME. HP ve bağlı kuruluşları (i) Yazılım veya HP Ürünü’nü Kullanmanızla veya (ii) Yazılım’la ya da HP Ürünü ile ilgili destek hizmetleriyle ilgili olarak sağladığınız teknik bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Söz konusu bu bilgilerin tümü HP’nin gizlilik ilkelerine tabi olacaktır. HP bu teknik bilgileri, Kullanımınızı geliştirmek ve destek hizmetleri sağlamak için gereken durumlar dışında, kimliğinizin ortaya çıkmasına neden olacak biçimde kullanmaz.

8. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI. Uğrayabileceğiniz zararın miktarı ne olursa olsun, HP ve tedarikçilerinin bu EULA kapsamındaki tüm sorumlulukları ve sizin tek tazminat hakkınız, Ürün için ödediğiniz tutarla veya 5 ABD dolarıyla (hangisi daha fazlaysa) sınırlıdır. HP VE TEDARİKÇİLERİ, OLUŞAN ZARARIN OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR VE SAĞLANAN TAZMİNAT ESAS AMACI KARŞILAMAKTAN UZAK OLSA DAHİ, YAZILIM ÜRÜNÜ’NÜN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ HER TÜR ZARARLA (KAR KAYBI, İŞİN DURMASI, İŞLE İLGİLİ BİLGİLERİN KAYBI, GİZLİLİĞİN YOK OLMASI VEYA YARALANMALAR DAHİL OLMAK ÜZERE) İLGİLİ SORUMLULUKTAN, YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE VARESTEDİR. Bazı eyaletlerde ve yargı bölgelerinde arızi veya sonuç niteliğindeki zarar ziyanın hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmediğinden yukarıdaki sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

9. ABD HÜKÜMETİ İÇİNDEKİ MÜŞTERİLER. ABD Hükümeti’ne bağlı bir kurumsanız, FAR 12.211 ve FAR 12.212 yönetmelikleri uyarınca, Ticari Bilgisayar Yazılımları, Bilgisayar Yazılımı Belgeleri ve Ticari öğelere İlişkin Teknik Veriler için lisans, ilgili HP ticari lisans sözleşmesi kapsamında verilmektedir.

10. İHRACAT YASALARINA UYUM. (i) Yazılım’ın ihracını ve ithalini düzenleyen veya (ii) Yazılım’ın kullanımını sınırlayan nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yayılmasıyla ilgili kısıtlamalar dahil olmak üzere tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt etmektesiniz.

11. HAKLARIN SAKLI TUTULMASI. İşbu EULA’da açıkça verilmeyen tüm haklar HP ve tedarikçileri tarafından saklı tutulmaktadir.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Düzeltme 06.11.2006

HP Color Laserjet CP2020 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi