Desteklenen ağ protokolleri

Desteklenen ağ protokolleri


Ürün, TCP/IP ağ protokolünü destekler. Bu, en yaygın olarak kullanılan ve kabul gören ağ protokolüdür. Pek çok ağ hizmeti bu protokolü kullanır. Bu ürün ayrıca IPv4 ve IPv6’yı da destekler. Aşağıdaki tablolarda, üründe desteklenen ağ hizmetlerinin/protokollerinin listesini bulabilirsiniz.


Yazdırma
Hizmet adı
Açıklama
port9100 (Doğrudan Mod)
Yazdırma hizmeti
Satır yazıcı arka plan programı (LPD)
Yazdırma hizmeti
ws-print
Microsoft’un tak ve kullan yazdırma çözümü


Ağ ürünü bulma
Hizmet adı
Açıklama
SLP (Hizmet Konumu Protokolü)
Aygıt Bulma Protokolü, ağ aygıtlarını bulmak ve yapılandırmak için kullanılır. Öncelikle Microsoft tabanlı yazılım programları tarafından kullanılır.
mDNS (çoklu yayın Etki Alanı Adı Hizmeti – ayrıca “Rendezvous” veya “Bonjour” olarak da bilinir)
Aygıt Bulma Protokolü, ağ aygıtlarını bulmak ve yapılandırmak için kullanılır. Öncelikle Apple Macintosh tabanlı yazılım programları tarafından kullanılır.
ws-discover
Microsoft tabanlı yazılım programları tarafından kullanılır


Mesaj sistemi ve yönetimi
Hizmet adı
Açıklama
HTTP (köprü metin aktarım protokolü)
Web tarayıcılarının katıştırılmış Web sunucusu ile iletişim kurmasını sağlar.
EWS (katıştırılmış Web sunucusu)
Kullanıcının ürünü bir Web tarayıcısı yoluyla yönetmesini sağlar.
SNMP (basit ağ yönetimi protokolü)
Ağ programları tarafından ürün yönetimi için kullanılır. SNMP V1 ve standart MIB-II (Yönetim Bilgi Tabanı) nesneleri desteklenir.


IP adresi atama
Hizmet adı
Açıklama
DHCP (dinamik ana bilgisayar yapılandırma protokolü), IPv4 ve IPv6
Otomatik IP adresi atamak için. DHCP sunucusu ürüne bir IP adresi atar. Ürünün bir DHCP sunucusundan IP adresi alması için, genellikle kullanıcının herhangi bir işlem yapması gerekmez.
BOOTP (bootstrap protokolü)
Otomatik IP adresi atamak için. BOOTP sunucusu ürüne bir IP adresi atar. Ürünün bir BOOTP sunucusundan IP adresi alabilmesi için, yöneticinin ürüne ait MAC donanım adresini ilgili sunucuda girmesi gerekir.
Auto IP
Otomatik IP adresi atamak için. Bir DHCP veya BOOTP sunucusu yoksa, bu hizmet ürünün benzersiz bir IP adresi oluşturmasını sağlar.
HP Color Laserjet CP2020 Desteklenen ağ protokolleri