เทียบสีโดยใช้ดูสีแบบกำหนดเอง

เทียบสีโดยใช้ดูสีแบบกำหนดเอง


คุณสามารถใช้ HP ToolboxFX พิมพ์พาเลตต์สีแบบกำหนดเอง ในส่วน เครื่องมือการพิมพ์สีของกล่องเครื่องมือ ให้คลิกแถบ ดูสีแบบกำหนดเอง เพื่อไปยังหน้าสีที่ต้องการและพิมพ์หน้าปัจจุบัน ในเอกสารของคุณ ให้พิมพ์ค่าสีแดง เขียว และน้ำเงินลงในเมนูสีแบบกำหนดเองของซอฟต์แวร์ เพื่อเปลี่ยนค่าสีต่างๆ ให้ตรงกับสีในพาเลตต์

HP Color Laserjet CP2020 เทียบสีโดยใช้ดูสีแบบกำหนดเอง