การพิมพ์แบบเกรย์สเกล

การพิมพ์แบบเกรย์สเกล


เลือกตัวเลือก พิมพ์ในโทนสีเทา จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสารสีเป็นขาวดำ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสารสีที่จะนำไปถ่ายเอกสารหรือส่งแฟกซ์

เมื่อเลือก พิมพ์ในสเกลสีเทา เครื่องพิมพ์จะใช้โหมดขาวดำ ซึ่งลดการใช้หมึกของตลับหมึกพิมพ์สี

HP Color Laserjet CP2020 การพิมพ์แบบเกรย์สเกล