อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์ของ HP LaserJet

อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์ของ HP LaserJet


คุณสามารถส่งคืนและรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet ที่หมดอายุการใช้งานที่ประมาณไว้แล้วได้อย่างง่ายดาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านโครงการ HP Planet Partners ข้อมูลและคำแนะนำเป็นภาษาต่างๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ของตลับหมึกพิมพ์ HP LaserJet และอุปกรณ์สิ้นเปลืองใหม่ทุกชิ้น หากคุณส่งคืนตลับหมึกพิมพ์ครั้งละหลายๆ อัน แทนที่จะส่งทีละอัน ก็จะช่วยช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น

HP มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบและผลิต ไปจนถึงการจัดจำหน่าย การใช้งานของลูกค้า และการรีไซเคิล เมื่อท่านเข้าร่วมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับรองว่าคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ HP LaserJet ของท่านจะได้รับการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม โดยมีการนำชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะกลับมาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดการทิ้งขยะได้หลายล้านตัน เนื่องจากคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์นี้ถูกรีไซเคิลและใช้ในวัสดุใหม่ ดังนั้นจะไม่มีการส่งคืนให้แก่ท่าน ขอบคุณสำหรับการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม!

HP Color Laserjet CP2020 note อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์ของ HP LaserJet หมายเหตุ:

ใช้ฉลากส่งคืนเพื่อส่งคืนคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ของแท้ของ HP LaserJet เท่านั้น อย่าใช้ฉลากดังกล่าวสำหรับคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ต HP, คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP, คาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์ที่เติมหมึกหรือผลิตซ้ำ หรือการส่งคืนผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกัน หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ตของ HP โปรดดูที่ http://www.hp.com/recycle

HP Color Laserjet CP2020 อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพ์ของ HP LaserJet