HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin


HP Web Jetadmin คือเครื่องมือการจัดการผ่านเบราเซอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับ HP Jetdirect ภายในอินทราเน็ตของคุณ และควรติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลเครือข่ายเท่านั้น

ในการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ HP Web Jetadmin และระบบโฮสต์ที่สนับสนุน ให้ไปที่ www.hp.com/go/webjetadmin

เมื่อติดตั้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ ไคลเอนต์ Windows สามารถเข้าใช้งาน HP Web Jetadmin ได้โดยใช้เว็บเบราเซอร์ที่ได้รับการสนับสนุน (เช่น Microsoft® Internet Explorer 4.x หรือ Netscape Navigator 4.x หรือรุ่นที่สูงกว่า) โดยไปที่โฮสต์ HP Web Jetadmin

HP Color Laserjet CP2020 HP Web Jetadmin