ตั้งค่าตัวเลือกการตกแต่งเอกสาร

ตั้งค่าตัวเลือกการตกแต่งเอกสาร


ในการดำเนินการงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้วคลิกแถบ ตกแต่ง

ฉันจะ:
ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
พิมพ์ทั้งสองด้าน (การพิมพ์สองด้าน)
คลิก พิมพ์ทั้งสองด้าน หากคุณต้องการเย็บเล่มเอกสารตามแนวขอบหัวกระดาษ ให้คลิกที่ พลิกหน้าขึ้น
พิมพ์หนังสือเล่มเล็ก
a) คลิก พิมพ์ทั้งสองด้าน b) ในรายการแบบดรอปดาวน์ รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ให้คลิก การเย็บเล่มด้านซ้าย หรือ การเย็บเล่มด้านขวา ตัวเลือก จำนวนหน้าต่อแผ่น จะเปลี่ยนเป็น 2 หน้าต่อแผ่น โดยอัตโนมัติ
พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว
a) เลือกจำนวนหน้าต่อแผ่นจากรายการแบบดรอปดาวน์ จำนวนหน้าต่อแผ่น b) เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับ พิมพ์ขอบหน้า, ลำดับหน้า และ การวางแนวกระดาษ
เลือกการวางแนวกระดาษ
a) ในส่วน การวางแนวกระดาษ ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน b) ในการพิมพ์ภาพในหน้ากระดาษแบบคว่ำลง ให้คลิก หมุน 180 องศา

HP Color Laserjet CP2020 ตั้งค่าตัวเลือกการตกแต่งเอกสาร