การยกเลิกงานที่กำลังพิมพ์ออกมาในโปรแกรมซอฟต์แวร์

การยกเลิกงานที่กำลังพิมพ์ออกมาในโปรแกรมซอฟต์แวร์


กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์

หากมีคำสั่งพิมพ์จำนวนมากจากโปรแกรมส่งไปที่เครื่องพิมพ์ คำสั่งเหล่านั้นอาจจะรออยู่ในคิวการพิมพ์ (ตัวอย่างเช่นใน Windows Print Manager) ดูในเอกสารกำกับของซอฟต์แวร์นั้นๆ สำหรับคำสั่งในการยกเลิกคำสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

หากงานพิมพ์รออยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์) หรือสปูลเลอร์การพิมพ์ (Windows 2000, XP หรือ Vista) ให้ลบงานพิมพ์ที่นั่น

สำหรับ Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Vista ให้คลิก Start แล้วคลิก Printers and Faxes หรือคลิก Start แล้วคลิก Control Panel และคลิก Printers and Faxes ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ เพื่อเปิดสปูลเลอร์การพิมพ์ เลือกงานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก แล้วกด Cancel หรือ Delete ภายใต้เมนู Document หากงานพิมพ์ไม่ได้รับการยกเลิก คุณอาจต้องเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

HP Color Laserjet CP2020 การยกเลิกงานที่กำลังพิมพ์ออกมาในโปรแกรมซอฟต์แวร์