การยกเลิกการพิมพ์

การยกเลิกการพิมพ์


คุณสามารถหยุดคำสั่งพิมพ์จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์หรือใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณก็ได้ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหยุดคำสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ดูวิธีใช้ออนไลน์สำหรับซอฟต์แวร์เครือข่าย

HP Color Laserjet CP2020 note การยกเลิกการพิมพ์ หมายเหตุ:

หลังจากคุณสั่งยกเลิกงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการลบงานพิมพ์ทั้งหมด

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet CP2020 การยกเลิกการพิมพ์