ภาพด้านหลัง

ภาพด้านหลัง


HP Color Laserjet CP2020 owl wa back ภาพด้านหลัง

1
พอร์ต USB 2.0 ความเร็วสูงและพอร์ตเครือข่าย (พอร์ตเครือข่ายในรุ่น HP Color LaserJet CP2020n, HP Color LaserJet CP2020dn และ HP Color LaserJet CP2020x เท่านั้น)
2
จุดเชื่อมต่อสายไฟ
3
ฝาปิดด้านหลัง (สำหรับนำกระดาษที่ติดออก)

HP Color Laserjet CP2020 ภาพด้านหลัง