การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์


เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP2020 Series

พิมพ์ได้ถึง 21 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter

ถาดอเนกประสงค์จุกระดาษได้ 50 แผ่น (ถาด 1) และถาดป้อนกระดาษจุกระดาษได้ 250 แผ่น (ถาด 2)

ถาดป้อนกระดาษเสริม 250 แผ่น (ถาด 3) (อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับเครื่อง HP Color LaserJet CP2020x)

พอร์ต Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0

ระบบเครือข่ายในตัวเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย 10Base-T/100Base-TX (HP Color LaserJet CP2020n, HP Color LaserJet CP2020dn และ HP Color LaserJet CP2020x)

อุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (HP Color LaserJet CP2020dn และ HP Color LaserJet CP2020x)

HP Color Laserjet CP2020 การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์