ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสำหรับ Macintosh

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสำหรับ Macintosh


อุปกรณ์สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Macintosh ต่อไปนี้


Mac OS X V10.2.8, V10.3, V10.4 และรุ่นที่สูงกว่า
HP Color Laserjet CP2020 note ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสำหรับ Macintosh หมายเหตุ:

สำหรับ Mac OS V10.4 และรุ่นที่สูงกว่า จะรองรับ PPC และ Intel Core Processor Macs

HP Color Laserjet CP2020 ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสำหรับ Macintosh