การเพิ่มและการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

การเพิ่มและการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์


ตรวจสอบทุกครั้งให้แน่ใจว่าการตั้งค่า ประเภท ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตรงกับประเภทของกระดาษที่คุณใช้อยู่

ใช้การตั้งค่าคุณภาพงานพิมพ์ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์

ใช้ส่วน การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ใน HP ToolboxFX เพื่อปรับการตั้งค่าที่ส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ โปรดดูที่ เปิด HP ToolboxFX

และใช้ HP ToolboxFX เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ โปรดดูที่ การใช้ HP ToolboxFX เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

HP Color Laserjet CP2020 การเพิ่มและการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์