แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1

แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1


HP Color Laserjet CP2020 note แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1 หมายเหตุ:

หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูว่านำเศษกระดาษทั้งหมดออกแล้ว ก่อนพิมพ์งานต่อ

ดึงแผ่นกระดาษที่ติดออกมาจากถาด 1

HP Color Laserjet CP2020 owl jam mptray แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1

หากกระดาษเข้าไปในถาด 1 ลึกมาก ให้ถอดถาด 2 ออก วางถาด 1 ลง แล้วนำเอากระดาษออกมาจากช่องเปิด

HP Color Laserjet CP2020 แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1