แก้ปัญหากระดาษติดบริเวณฟิวเซอร์

แก้ปัญหากระดาษติดบริเวณฟิวเซอร์


1.
เปิดฝาปิดด้านหลัง

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea1 แก้ปัญหากระดาษติดบริเวณฟิวเซอร์

2.
หากจำเป็นให้กดที่กั้นกระดาษ (callout 1) และนำเอากระดาษที่มองเห็นใดๆ (callout 2) ออกจากด้านล่างของบริเวณนำส่ง

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer1 แก้ปัญหากระดาษติดบริเวณฟิวเซอร์

HP Color Laserjet CP2020 note แก้ปัญหากระดาษติดบริเวณฟิวเซอร์ หมายเหตุ:

หากกระดาษฉีกขาด ตรวจดูว่านำเศษกระดาษทั้งหมดออกแล้ว ก่อนพิมพ์งานต่อ ห้ามใช้วัตถุมีคมนำเอาเศษกระดาษออกมา

3.
ปิดฝาปิดด้านหลัง

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea4 แก้ปัญหากระดาษติดบริเวณฟิวเซอร์

HP Color Laserjet CP2020 แก้ปัญหากระดาษติดบริเวณฟิวเซอร์