ตำแหน่งที่กระดาษติด

ตำแหน่งที่กระดาษติด


ใช้ภาพประกอบนี้เพื่อหาตำแหน่งของกระดาษติด

HP Color Laserjet CP2020 owl jamlocations ตำแหน่งที่กระดาษติด

1
ถาดกระดาษออก
2
ถาด 1
3
ถาด 2
4
ถาดเสริม 3
5
ฟิวเซอร์ (หลังฝาปิดด้านหลัง)
6
บริเวณเข้าสู่กระดาษที่ติดของถาด 2

HP Color Laserjet CP2020 ตำแหน่งที่กระดาษติด