การปฏิเสธความรับผิดชอบการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน


HP ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer เนื่องคุณลักษณะนี้เป็นฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ Microsoft ไม่ใช่ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ HP โปรดเข้าสู่ Microsoft ที่ www.microsoft.com

HP Color Laserjet CP2020 การปฏิเสธความรับผิดชอบการใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกัน