ซับเน็ตมาสก์

ซับเน็ตมาสก์


ซับเน็ตมาสก์ คือ กลไกที่นำมาใช้เพื่อแบ่งเครือข่าย IP เดี่ยวเป็นเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกันหลาย ๆ เครือข่าย สำหรับคลาสเครือข่ายที่ให้ ส่วนของ IP แอดเดรสที่ปกติควรนำมาใช้เพื่อระบุถึงโหนดที่ใช้ จะทำหน้าที่ระบุถึงเครือข่ายย่อยแทน มีการจัดเตรียมซับเน็ตมาสก์ไว้ให้ IP แอดเดรสแต่ละแอดเดรส เพื่อระบุถึงส่วนที่นำมาใช้สำหรับเครือข่ายย่อย และส่วนที่นำมาใช้เพื่อระบุถึงโหนด

HP Color Laserjet CP2020 ซับเน็ตมาสก์