BOOTP

BOOTP


BOOTP คือ Bootstrap Protocol ที่ใช้ดาวน์โหลดพารามิเตอร์การกำหนดค่าและข้อมูลโฮสต์จากเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

เครื่องไคลเอนต์จะส่งกลุ่มคำขอเริ่มทำงานที่มีแอดเดรสฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ เซิร์ฟเวอร์จะตอบรับด้วยกลุ่มการตอบกลับการเริ่มทำงาน ที่มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ในการกำหนดค่า

HP Color Laserjet CP2020 BOOTP