หน้าแสดงค่าคอนฟิก

หน้าแสดงค่าคอนฟิก


หน้าแสดงค่าคอนฟิเกอเรชันจะแสดงคุณสมบัติและการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ ในการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่ายจากเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.
บนแผงควบคุม กด ตกลง
2.
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Reports (รายงาน)และกด ตกลง
3.
ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก รายงานการกำหนดค่า และกด ตกลง

HP Color Laserjet CP2020 หน้าแสดงค่าคอนฟิก