ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน

ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน


ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน คือตารางที่ประกอบด้วยรหัสที่สอดคล้องกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ รายละเอียดโดยย่อของข้อผิดพลาดแต่ละข้อ และจำนวนหน้าที่พิมพ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดแต่ละครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดดูที่ ข้อความบนแผงควบคุมและการแจ้งข้อมูลสถานะ

HP Color Laserjet CP2020 ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน