สถานะ

สถานะ


โฟลเดอร์ สถานะ มีลิงค์ไปยังหน้าหลักเหล่านี้:


สถานะอุปกรณ์ หน้านี้จะแสดงสภาวะต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ เช่น กระดาษติด หรือถาดวางเปล่า หลังการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์แล้ว คลิกที่ รีเฟรชสถานะ เพื่ออัปเดตสถานะเครื่องพิมพ์

สถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง ดูรายละเอียด เช่น เปอร์เซ็นต์โดยประมาณของหมึกพิมพ์ที่เหลืออยู่ในตลับหมึกพิมพ์ และจำนวนหน้าที่ได้พิมพ์โดยตลับหมึกพิมพ์ปัจจุบัน หน้านี้ยังมีลิงค์สำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและค้นหาข้อมูลการรีไซเคิลอีกด้วย

การตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ แสดงคำอธิบายโดยละเอียดของค่าคอนฟิเกอเรชันปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ รวมถึงจำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้ง และมีการติดตั้งถาดเสริมหรือไม่

สรุปเครือข่าย ดูคำอธิบายโดยละเอียดของค่าคอนฟิเกอเรชันเครือข่ายในปัจจุบัน รวมทั้ง IP address และสถานะเครือข่าย

พิมพ์หน้าข้อมูล พิมพ์หน้าการกำหนดค่าและหน้าข้อมูลอื่นๆ เช่น หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง โปรดดูที่ หน้าข้อมูล

บันทึกงานการใช้สี ดูข้อมูลการใช้สีสำหรับเอกสารที่พิมพ์ล่าสุด

ล็อกแสดงบันทึกการทำงาน ดูประวัติข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ แสดงเหตุการณ์ล่าสุดก่อน

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet CP2020 สถานะ