ตั้งรหัสผ่าน

ตั้งรหัสผ่าน


ใช้ HP ToolboxFX หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านระบบ

1.
ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว คลิกที่แถบ การตั้งค่า

ใน HP ToolboxFX คลิกที่แถบ การตั้งค่าอุปกรณ์

HP Color Laserjet CP2020 note ตั้งรหัสผ่าน หมายเหตุ:

หากมีการตั้งค่ารหัสผ่านแล้ว เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ใช้

2.
คลิก รหัสผ่าน
3.
ในช่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการตั้ง และในช่อง ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านนี้อีกครั้งเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
4.
คลิก ใช้ เพื่อบันทึกรหัสผ่าน

HP Color Laserjet CP2020 ตั้งรหัสผ่าน